תקנון ארגון מנת"ה

תקנון הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים

פרוטוקולים של ישיבות ועד בארגון מנת"ה

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 29.7.2021

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 6.5.2021

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 9.2.2021

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 14.12.2020

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 17.3.2020

סיכום פעילות רבעון  ועד – ארגון מנת"ה 14.2.2020

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 7.1.2020

פרוטוקול אסיפה 2020

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 5.11.2019

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.10.2019

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 9.9.2019

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.2.2019

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.9.2018

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.4.2018
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 18.3.2018

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 5.12.2017

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 17.10.2017

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.7.2017

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 15.5.2017
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.11.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 4.9.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 28.7.2016

דוחות כספיים ארגון מנת"ה

דוח פעילות 2019 

דוח פעילות מילולי  2019 

דוח פעילות 2018 

דוח פעילות מילולי  2018 

דוח פעילות 2017 

דוח פעילות מילולי  2017 

דוחות וועדת ביקורת ארגון מנת"ה

דוח וועדת ביקורת   2019 

דוח וועדת ביקורת   2018 

בשנים האחרונות חלה עלייה במתעניינים בלימודי ניתוח התנהגות בישראל.

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק

צרו איתנו קשר עוד היום