תקנון ארגון מנת"ה

תקנון הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים

פרוטוקולים של ישיבות ועד בארגון מנת"ה

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.9.2018

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.4.2018
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 18.3.2018
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 5.12.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 17.10.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.7.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 15.5.2017
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.11.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 4.9.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 28.7.2016

דוחות כספיים ארגון מנת"ה

דוח פעילות 2019 

דוח פעילות מילולי  2019 

דוח פעילות 2018 

דוח פעילות מילולי  2018 

דוח פעילות 2017 

דוח פעילות מילולי  2017 

בשנים האחרונות חלה עלייה במתעניינים בלימודי ניתוח התנהגות בישראל.

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק

צרו איתנו קשר עוד היום