תקנון ארגון מנת"ה

תקנון הארגון הישראלי למנתחי התנהגות מוסמכים

פרוטוקולים של ישיבות ועד בארגון מנת"ה

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.9.2018

ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 24.4.2018
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 18.3.2018
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 5.12.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 17.10.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.7.17
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 15.5.2017
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 3.11.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 4.9.2016
ישיבת ועד – ארגון מנת"ה 28.7.2016

בשנים האחרונות חלה עלייה במתעניינים בלימודי ניתוח התנהגות בישראל.

נכון להיום, מרץ 2018, ניתוח התנהגות עדיין אינו מוסדר בחוק

צרו איתנו קשר עוד היום